Forskning og Formidling

Delfiner og hvaler

Vi arbejder med at forske i og systematisere viden om delfiner og hvalers intelligens og kommunikation:

  • Vi  kan lære noget af delfiner og hvaler, fordi de har de kommunikationsmåder de har. De sender lyde ud som vibrationer, og opfanger de vibrationer der kommer tilbage fra dét deres egne vibrationer rammer. Denne evne blev mennesker inspireret af og udviklede teknologi i form af Sonar systemer.  Resonant Intelligens® kan vise, hvordan vi mennesker har denne evne indlejret i vores krop, som informations- og kommunikationssystem. Vi har udviklet metoder til at blive bevidst om brugen af denne evne.
  • Med dette sonar system “ser” delfiner og hvaler under vandet og lokaliserer deres omgivelser ved hjælp af ekko. Denne viden er væsentlig, når vi skal forstå dybden af resonans, fordi resonans også handler om at forstå vibrationer og svingninger. Vi er bare ikke så bevidste om det. Men det kan læres.
  • Både delfiner og hvaler “synger” og “ser” ved hjælp af lyde, og både delfiner og hvaler har efter mange marinebiologers mening empati. Kan føle empati som mennesker også kan.
  • Delfiner og hvaler er naturlige “eksperter” i tolkningen af subtile vibrationer. De oplever mere af kommunikationen omkring dem end vi mennesker gør. Vi har den samme evne som delfiner og hvaler. Den bliver bare ikke betragtet som en “fornuftig” evne. Resonant Intelligens® viser at denne evne er afgørende for om individer og organisationer fungerer optimalt.
  • Delfiner har den der venlige, glade, nysgerrige og uskyldige udstråling over sig. En energi som med det samme “løfter” dig op i en højere frekvens. Resonant Intelligens® har udviklet enkle og effektive metoder til at “løfte” individer og organisationers energi op i højere frekvens.
  • Det er bevist at Boto delfiner, som er floddelfiner, mestrer en slags finjustering af vibrationer af højere frekvenser. Da de navigerer i mørke har de en evne til at registrere endnu mere detaljeret end almindelige delfiner. Det viser at miljøet – omgivelserne spiller ind i evnen til at bruge og forstå vibrationer.
  • Da alt er energi, så “hører” delfiner og hvaler henholdsvis resonans og dissonans. De “ser” ikke blot med deres hjerne, men også med deres hjerte – ja hele kroppen er en lang afsender og modtager kanal af information.
  • Delfiner kan sove med den ene hjernehalvdel “vågen” og den anden hjernehalvdel “sovende”. Det tyder på et effektivt fungerende informations- og kommunikationssystem. Resonant Intelligens® har udviklet metoder der er inspireret af disse subtile informations- og kommunikationssystemer.