Forskning og Formidling

Informationer i vand

Vi arbejder med at forske i og systematisere viden om vand og information:

 

  • Den Japanske forsker Massaru Emoto fandt ud af at vand har hukommelse, og at denne hukommelse lagres i strukturer. Disse strukturer har Emoto illustreret i fotografier af iskrystaller. Iskrystaller får forskellige strukturer afhængig af omgivelsernes påvirkning, så vand er et velfungerende informations- og kommunikationssystem, som mennesker endnu ikke helt har gennemskuet. Resonant Intelligens® er inspireret af Emotos forskning i udviklingen af konkrete metoder til påvirkning af menneskers informations- og kommunikationsstrukturer.
  • Vand kan “opfange” vibrationer, så at sige enhver svingning, der er i omgivelserne. Mennesker består af ca. 70% vand, og har sin egen frekvens eller svingning om man vil, og kan også opfange svingninger i omgivelserne.
  • Emotos pointe med hans forskning er, at positive vibrationer skaber harmoniske vandstrukturer og negative vibrationer skaber disharmoniske vandstrukturer. Da mennesker hovedsagelig består af vand, konkluderer Emoto, at menneskers vandstrukturer påvirkes på lignende måde, hvilket har en betydning for velvære og livskvalitet.