Om Resonant Intelligens®

  • Resonant Intelligens® er et koncept jeg har udviklet på grundlag af over 20 års forskning i filosofi, psykologi og pædagogik. Mit speciale er metafysik samt menneskers erkendelse, læring og intelligens.
  • Resonant Intelligens® tager udgangspunkt i, at vi mennesker tiltrækker eller matcher det vi udstråler, så det er en væsentlig del af vores kreativitet og spiritualitet.
  • Sagt på en anden måde, så tiltrækker hvert individ dét som det vibrerer af energi – du kan lære at omsætte dette i kunst.
  • Hvert enkelt menneske har en unik energisignatur (egenfrekvens), og denne energisignatur, som er en vibration, tiltrækker andre energier.
  • Vibrationen er en subtil energi, som ligger på et metafysisk plan og er derfor også ofte ubevidst for de fleste mennesker. Du kan lære at meste denne subtile energi på vores kreativitets og spiritualitetskurser.
  • Der dannes Resonans, når to systemer med samme frekvens, forstærker hinandens vibration. Resonans skabes altså mellem mennesker, i situationer, i musik, i maleri, i storytelling osv, når man i relationen med subtil energi er tæt på egenfrekvensen.
  • Hvis man kommer over eller under egenfrekvensen, så dannes der ikke resonans, og så taler vi om dissonans. Sagt på en anden måde, hvis frekvenserne er forskellige kan svingningerne ikke overføres.
  • Ved at sætte sig ind i andre menneskers frekvens eller vibration eller energi, opnår man mere resonans hvad enten du er leder, lærer, pædagog oa. Dvs de mennesker du arbejder med vil yde det optimale. Så er du lærer, pædagog, studerende eller bare vil på en personlig rejse og er træt af ikke at kunne komme i flow med dét du arbejder med så kontakt os.
  • En effektiv lærer eller leder skaber resonans dvs skaber genklang, harmoni, positiv energi og empati. En ineffektiv lærer eller leder skaber dissonans dvs skaber frustration, frygt, tvivl og negativ energi.
  • Resonant Intelligens® er pædagogisk filosofi og pædagogisk psykologi i højeste oktav – baseret på en systemisk forståelse af fysikkens og metafysikkens love omsat i konkrete psykologiske og pædagogiske redskaber til at udvikle menneskers personlige lederskab og flow – og hos os omsat konkret i kreativitet og spiritualitet.