Om Resonant Intelligens®

 • Resonant Intelligens® er et koncept jeg har udviklet på grundlag af over 20 års forskning i filosofi, psykologi og pædagogik. Mit speciale er metafysik samt menneskers erkendelse, læring og intelligens.
 • Resonant Intelligens® tager udgangspunkt i, at vi mennesker tiltrækker eller matcher det vi udstråler.
 • Sagt på en anden måde, så tiltrækker hvert individ dét som det vibrerer af energi.
 • Hvert enkelt menneske har en unik energisignatur (egenfrekvens), og denne energisignatur, som er en vibration, tiltrækker andre energier.
 • Vibrationen er en subtil energi, som ligger på et metafysisk plan og er derfor også ofte ubevidst for de fleste mennesker.
 • Der dannes Resonans, når to systemer med samme frekvens, forstærker hinandens vibration.
 • Resonans skabes altså mellem mennesker, når man i relationen er tæt på egenfrekvensen.
 • Hvis man kommer over eller under egenfrekvensen, så dannes der ikke resonans, og så taler vi om dissonans.
 • Sagt på en anden måde, hvis frekvenserne er forskellige kan svingningerne ikke overføres.

Resonans kan illustreres ved eksempelvis en gynge. Gyngens svingning og den bevægelse når man skubber til gyngen forstærker gensidigt hinanden.

 

 • Alt bevæger sig. Vi mennesker lever i et hav af bevægelse og al bevægelse er udtryk for energi.
 • Ved at sætte sig ind i andre menneskers frekvens eller vibration eller energi, opnår man mere resonans hvad enten du er leder, lærer, pædagog oa. Dvs de mennesker du arbejder med vil yde det optimale.
 • En effektiv lærer eller leder skaber resonans dvs skaber genklang, harmoni, positiv energi og empati. En ineffektiv lærer eller leder skaber dissonans dvs skaber frustration, frygt, tvivl og negativ energi.
 • Resonant Intelligens® er en pædagogisk filosofi baseret på en systemisk forståelse af fysikkens og metafysikkens love omsat i konkrete psykologiske og pædagogiske redskaber til at udvikle menneskers personlige lederskab og flow.