Vi arbejder med:

Metafysik til at forstå

Resonant Intelligens® er skabt af filosof Janni Ansel som forsker i metafysik og bevidsthed, og på baggrund af års forskning udvikler enkle metoder til at forstå og arbejde med og i resonans. Den komplicerede metafysik transformeres til konkrete oplysninger om mennesket og verden, og mange af dem kan I finde her på hjemmesiden eller kontakte  Janni Ansel.

 

 

 

 

Resonant Intelligens® is created by philosopher Janni Ansel who do research in Metaphysics and Consciousness, with years of research experiences in mind, she has created concrete methods to understand and work with the concept of resonance. The complicated Metaphysic is transformed to concrete informations about human and reality, many of these informations you will find on this website or you can contact Janni Ansel.

 

Resonant Intelligens®

Resonant Intelligens® er et koncept, der er udviklet af forsker og filosof Janni Ansel. Resonant Intelligens® bygger på en holistisk og metafysisk opfattelse af virkeligheden. På denne platform for uafhængig forskning i Resonans vil du derfor  finde emner om psykologi, pædagogik, fysik, kemi, biologi, kommunikation, sociologi og meget mere, der relaterer til Resonans. Resonant Intelligens® arbejder hovedsagelig med formidling af fremtidsforskning i Resonans i samarbejde med Paedagogiskresonans.dk.

 

Resonant Intelligens® is a concept, developed by researcher and philosopher Janni Ansel. Resonant Intelligens® has a holistic and metaphysical approach to reality. On this platform for independent research you’ll find discussions in psychology, education, physics chemistry, biology, communication, sociology etc, all related to Resonance. Resonant Intelligens® mainly works with communication of the future use of Resonance in cooperation with Paedagogiskresonans.dk

Mastering Resonance

Resonant Intelligens® formidler foredrag for både private og offentlige virksomheder og institutioner. Vi tager Jer på en rejse i The Art of Resonance, hvor I lærer kunsten at forstå frekvenser, dimensioner, tidslinjer og bevidsthedstilstande igennem en teoretisk og praktisk tilgang i en metafysisk forståelse af erkendelse og virkelighed. I kan hos Center for Resonant Intelligens® blive uddannet som facilitator i Resonant Intelligens®. Der uddannes hold af max 10 personer 2 gange årligt.

 

 

Resonant Intelligens® gives lectures for both private and public companies and institutions. We invite you on a journey in The Art of Resonance, were you experience the art of knowing frequencies, dimensions, timelines and experiences of consciousness. We guide you through a theoretical and practical approach to a metaphysic understanding of epistemology and reality. You can be educated as a facilitator in Resonant Intelligens® at Center for Resonant Intelligens® . The education of facilitators take place twice a year.

Se her hvad vi også arbejder med

En verden af muligheder åbner sig

“When people of similar frequencies come together, output is not a simple sum of individual work, but exponential. In Science we term this phenomenon as resonance. Output of this stage is beyond any logical limit.”

Ravindra Shukla

“Artists are tuning forks. Their goal is to create resonance in the audience.”

Bob Lefsetz

“What you do, what you say and what you think can influence other people by morphic resonance.”

Rupert Sheldrake

Kontakt os på telefon eller mail: